Veřejný sektor

Poptávka

Česká republika

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách dvou stávajících hal, v přístavbě mezi obě haly, ...

Poptávka

Česká republika

Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace Novodvorská, v úseku Smotlachova – U Družstva Tempo v Praze 12. Jedná se o opravu vozovky na ...

Poptávka

Česká republika

Zajištění pronájmu konferenčních místností, cateringu, technického a jiného vybavení, ubytovacích služeb a zajištění ubytování pro konference ...

Poptávka

Česká republika

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks resuscitačních simulátorů pro nácvik nepřímé srdeční masáže v provedení 2x pacientský simulátor dospělý, 1x ...

Poptávka

Česká republika

Provedení úprav na Komenského náměstí dle projektové dokumentace.