Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě - dodavatel stavebních prací

Záložky

Země: 

Česká republika

Počet zobrazení: 
11
Poptávka
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách dvou stávajících hal, v přístavbě mezi obě haly, v nástavbě a nástupního prostoru do obou hal, v rekonstrukci stávajících a vybudování nových otevřených depozitářů (expozičních depozitářů) a pořízení souvisejícího nezbytného vybavení a vybudování nového sociálního zázemí. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně stavebního povolení.
Velikost zakázky: 
86 310 806,00 Kč
Lhůta pro podání nabídky: 
04.06.2018