Novodvorská SÚ, 2. etapa Smotlachova – U Družstva Tempo, č. akce 13168/2, Praha 12

Záložky

Země: 

Česká republika

Počet zobrazení: 
67
Poptávka
Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace Novodvorská, v úseku Smotlachova – U Družstva Tempo v Praze 12. Jedná se o opravu vozovky na nájezdech a kruhových objezdech odfrézováním stávající asfaltové konstrukce vozovky v předepsané tloušťce a nahrazení novými konstrukčními vrstvami. Stávající niveleta bude zachována. Součástí akce je i definitivní stavební úprava dvou okružních křižovatek (Durychova a Chýnovská) a provedení bezbariérových úprav na některých přechodech pro chodce/ místech pro přecházení.
Velikost zakázky: 
37 364 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídky: 
01.08.2018