Nuselská II. etapa

Záložky

Země: 

Česká republika

Počet zobrazení: 
173
Poptávka
V rámci stavby II. etapy dojde k rekonstrukci ul. Nuselská v délce cca 445 m, v úseku Na Jezerce – most přes Botič. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace (vozovka s živičným krytem, chodníky mozaiková dlažba dle pražských předpisů, chodníkové přejezdy, autobusové zastávky a parkovací stání z velké dlažby). Stavba dále zahrnuje napojení mobiliáře, vegetační úpravy, úpravy trakce a úpravu SSZ 4.463 ul. Mendíků. Přeložku České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále jen „CETIN“), která je součástí stavby, zajišťuje pro zadavatele CETIN (nutno časově koordinovat).
Velikost zakázky: 
69 100 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídky: 
10.12.2017