Stavebnictví

Nabídka

Česká republika

- je jím možné částečně nahradit cement, což sníží energetickou náročnou, sníží uhlíkovou stopu a zvýší některé kvalitativní stránky betonu...

Nabídka

Česká republika

Spolehlivý elektrikář spolu se skupinou pracovníků dalších
profesí realizují střední a menší zakázky v Brně a okolí.
Včetně...

Nabídka

Česká republika

Projektové práce, venkovní vodovody vč. přípojek, kanalizace vč. přípojek, úpravy toků, rybníků a vodních nádrží, objekty vodovodů a kanalizací,...

Nabídka

Česká republika

Vhodné pro osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci vazače. Přeprava břemen za běžných teplot (do 300ºC) základními vázacími prostředky...

Nabídka

Česká republika

Získejte oprávněnou obsluhu pro bezpečný a efektivní provoz samohybných nůžkových plošin.

Více na:...

Nabídka

Česká republika

Školení je určeno pouze pro vlastníky oprávnění vazače (průkazu).
Přeprava břemen za běžných teplot (do 300ºC) základními vázacími...

Nabídka

Česká republika

Získejte oprávněnou obsluhu pro bezpečný a efektivní provoz pohyblivých pracovních plošin podle požadavků ČSN ISO 18878 a souvisejících předpisů...

Nabídka

Česká republika

Ekologie - průzkumy ŽP, EA, AR, hodnocení rizik lokality pro ukládání zemin, základní zpráva pro integrované povolení, havarijní plány
...

Nabídka

Česká republika

Zemní a výkopové práce minibagrem
Základy,terénní úpravy, demolice, výkopy pro bazény aj.
Projedeme i dveřmi šíře 95 cm
Cena je...

Nabídka

Česká republika

Nabízíme k prodeji nové tepelněizolační tvárnice AEROC:
D300, F 100, B 2,5

Cena s DPH:

300×200×600 HL/PDK(1pal-60 ks/2,16m3/...

Stránky